Wymiana

W celu wymiany zakupionego towaru należy zapakowane produkty odesłać na adres:

Uwodzicielska.pl ul.Kuźnia 41a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.

Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu.
Jeżeli wartość zamówienia wymiennego przekracza wartość odesłanych produktów Dział Obsługi Klienta poinformuje o wysokości dopłaty.

W przypadku wymiany towaru zakupionego przez Konsumenta sklep wylicza różnicę między jednostkowymi kosztami wysyłki zamówienia, które zostało dokonane pierwotnie, a kosztami wysyłki nowo zamówionych towarów.

Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/wymianie.

Wymiana artykułów pończoszniczych możliwa jest pod warunkiem odesłania towaru w oryginalnym nierozpieczętowanym opakowaniu.

Towar, którego wymiana nie zostanie uznana (nie zawierający dowodu zakupu, odesłany po wymaganym terminie, bez metek lub pudełka, uszkodzony, zabrudzony), będzie odesłany na koszt Konsumenta.

Po upływie 30 dni od momentu wysłania Klientowi przez Sklep zawiadomienia e-mail, gdy Klient nie wyda dyspozycji co do dalszego postępowania z przesyłką (tj. zwrotu na adres wskazany przez Klienta po uprzednio opłaconych przez Klienta kosztów logistycznych), będzie pobierana opłata w wysokości 30,00 zł netto (30zł plus obowiązująca stawka VAT) za każdy rozpoczęty miesiąc magazynowania.

Koszty odesłania towaru ponosi Konsument.

 

Zwrot

Zapakowane produkty należy odesłać na adres:

Uwodzicielska.pl ul.Kuźnia 41a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.

Pieniądze za otrzymany towar zwracane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas przesyłki.

Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/wymianie.

Artykuły pończosznicze przyjmujemy celem zwrotu jedynie z wadami fabrycznymi.

Towar, którego wymiana nie zostanie uznana (nie zawierający dowodu zakupu, odesłany po wymaganym terminie, bez metek lub pudełka, uszkodzony, zabrudzony), będzie odesłany na koszt Konsumenta.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Sklep zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przez Kupującego.

Koszty odesłania towaru ponosi Konsument.

 

Reklamacje

Towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacji prosimy odesłać na adres:

Uwodzicielska.pl ul.Kuźnia 41a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.

Towar odsyłany ze względu na uszkodzenia/wady fabryczne po terminie 30 dni od daty zakupu, będzie przekazywany do analizy tylko pod warunkiem dołączenia dowodu zakupu

W razie konieczności wydania analizy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.